Tidigare projekt

Vi har under årens lopp fått nöjet och förtroendet att förmedla ett tjugotal projekt med nyproducerade bostadsrätter. Bland uppdragsgivarna finns både enskilda bostadsrättsföreningar och byggföretag.

Dessa projekt har innefattat allt ifrån nybyggnad, konvertering av lokaler/fastigheter till bostäder, samt byggnation av vindsvåningar. Vårt uppdrag kan baseras på rent förmedlingsarbete, men kan också innefatta planering och rådgivning från idé till färdig bostad. Vi är väl förtrogna med de formella krav som ställs vid upplåtelser av nya bostadsrätter.

Har du frågor kring denna typ av projekt? Välkommen att kontakta Kjell Laweson för en förutsättningslös diskussion, gärna i ett så tidigt skede som möjligt.

"}