Förmedling av unika bostäder sedan 1986

Åberg & Lawe sjösattes av Christina Åberg och Kjell Laweson 2009, i syfte att tillsammans utveckla förmedlingen av unika bostäder i och omkring Göteborg. Christina och Kjell hade ett givande samarbete redan under nittiotalet, när Christina var verksam på Anders Åberg Fastighetsbyrå och Kjell drev Fastighetsmäklarna Per Lawe. De upptäckte redan då att de kompletterade varandra på ett bra sätt, vilket flera år senare resulterade i ett mäklarföretag med ambitionen att bibehålla goda och långsiktiga kundrelationer.

Går mot strömmen och fokuserar på kvalitet

Mäklarbranschen präglas av stora företag med fokus på massförmedling, där den enskilde mäklaren får litet eller inget utrymme för personlig utveckling. Vi på Åberg & Lawe var och är övertygade om att många efterfrågar en kvalificerad mäklartjänst där man vet vad man får för pengarna. Därför går vi mot strömmen och gör allt som står i vår makt för att våra kunder ska bli nöjda och återkomma när det är dags för nästa stora affär.

Kvalitet och erfarenhet måste få kosta. Åberg & Lawe är inte billigast i branschen. I gengäld vet våra kunder exakt vad de får när de vänder sig till oss. Det faktum att många av våra kunder anlitar oss igen och att vi ibland har förmedlat samma bostad flera gånger om tyder på att vi har lyckats. En av våra kunder har till och med köpt samma hus genom oss 2 gånger – med 10 års mellanrum!

Varmt välkommen till Åberg & Lawe – rätt bostad till rätt person, varje gång och flera gånger.

"}